Trading akcií

Investice do akcií nebyla nikdy snazší! Nakupujte a prodávejte akcie největších světových veřejných společností na TradeGM.

Co jsou akcie?

Akcie jsou podílové jednotky ve společnosti, které zajišťují rovnoměrné rozdělení veškerých zisků, které tato společnost může vydělat. Například vlastníte-li 100 akcií ve společnosti s celkovým počtem vydaných akcií 1 000 a tato společnost dosáhla zisku 10 000 $, váš vklad vás opravňuje k 1 000 $.
Dvěma hlavními typy vydávaných akcií jsou kmenové akcie a prioritní akcie.
Společnosti vydávají akcie ve dvou formách: běžné (kmenové) a preferované (prioritní). Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma formami akcií spočívá v tom, že držitelé preferovaných akcií mají jako první přístup ke všem podnikovým aktivům v případě, že společnost čelí finančním potížím. Preferované akcie ale své držitele neopravňují k hlasování, nemají tak vliv na chod společnosti.

Jak obchodovat akcie na TradeGM

Dříve jedinou dostupnou možností tradingu akcií býval účet u makléře, který zprostředkovával jejich nákup a prodej. Spekulace na pohyb cen akcií obvykle obnášelo vlastnictví podkladového aktiva, v tomto případě podílových listů.
Hodnotu akcie společnosti může ovlivnit řada faktorů, například výdělky nebo výkonnost produktu.
Když společnost Samsung uvedla na trh svůj smartphone Note 7, jehož neblahým zvykem bylo hořet, hodnota akcie společnosti klesla v důsledku poklesu tržeb a nepříznivé medializace.
TradeGM nabízí CFD akcií mnoha nejpopulárnějších společností z různých odvětví včetně spotřební elektroniky, výrobců automobilů, energetiky a léčiv a též internetových gigantů jako Google, Facebook a Amazon.

TradeGM nabízí CFD mnoha z nejvíce obchodovaných akcií Blue Chip z trhů po celém světě. Klienti mohou obchodovat akcie formou CFD na MetaTrader 4 se všemi výhodami pokročilých obchodních nástrojů dostupnými na platformě.

Z mnoha různých trhů, které podporujeme, si vybere každý trader.

Klienti eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. zadávají pokyny prostřednictvím Online Tradingové Platformy TradeGM Trader. Realizaci zadaných pokynů provádí společnost. eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (H-1072 Budapešť, Rákóczi út 42.) je schválena a regulována Maďarskou národní bankou pod licenčními čísly III/73.059/2000. a III/73.059-4/2002.

CFD jsou komplexní nástroje, jejichž využívání vzhledem k pákovému efektu obnáší vysoké riziko rychlé ztráty peněz. Při obchodování CFD s eBrokerHouse o peníze přichází 75.42 % retailových klientů. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si vysoké riziko ztráty peněz můžete dovolit podstoupit.
Materiály obsažené na této stránce slouží pouze k reklamním a marketingovým účelům a neměly by být žádným způsobem a v jakémkoli smyslu vykládány, ať už explicitně nebo implicitně, přímo nebo nepřímo, jako investiční poradenství, doporučení nebo návrh investiční strategie s ohledem na finanční instrument. Měli byste si být jistí, že máte dostatek času na aktivní správu svých investic. CFD jsou finanční deriváty, jejichž cena je odvozena od ceny podkladového aktiva nebo smlouvy, na kterou se CFD vztahuje (například měny, komodity, indexy, vlastní kapitál atd.). Derivátové finanční nástroje a související trhy mohou být vysoce volatilní. Ceny CFD a podkladového instrumentu se mohou pohybovat rychle a v širokém rozmezí a mohou být odrazem nepředvídatelných událostí nebo změny podmínek, z nichž žádná nemůže být pod kontrolou klienta nebo eBrokerHouse. Uvedené ceny nebo informace se mohou lišit a měnit v závislosti na tržních podmínkách. Při investování do produktů společnosti denominovaných v jiné měně, než je měna státu, v němž máte bydliště, se návratnost může v důsledku kolísání měny zvýšit nebo snížit. Indikátory minulého výkonu či simulovaného již proběhlého výkonu obsaženého v reklamě zveřejněné společností eBrokerHouse nejsou spolehlivými ukazateli budoucích výsledků. Všechna jména, obrazový materiál a osobní údaje osob zobrazených jako obchodníci (tradeři) v reklamách vztahujících se k minulým výkonům jsou zahrnuty pouze pro účely prezentace a nejedná se o skutečné tradery, kteří by provedli transakci v reklamě podrobně popsanou (skutečné údaje jsou uchovávány společností eBrokerHouse dle zákona o ochraně osobních údajů). Názory tradery vyjádřené nejsou skutečnými svědectvími, nýbrž jsou obrazem vybraného proběhlého výkonu a tradingové zkušenosti. Zobrazené obchody jsou vybírány ze skutečně proběhlých úspěšných obchodů a nelze je pokládat za spolehlivé ukazatele minulých nebo budoucích obchodů všech klientů.

CFD jsou komplexní nástroje, jejichž využívání vzhledem k pákovému efektu obnáší vysoké riziko rychlé ztráty peněz. Při obchodování CFD s eBrokerHouse o peníze přichází 75.42 % retailových klientů. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si vysoké riziko ztráty peněz můžete dovolit podstoupit.X