CFD obchodování

Obchodujte CFD více než 400 akcií, indexů a komodit

Co jsou CFD?

CFD neboli "smlouva o rozdílu" je dohoda mezi prodávajícím a nakupujícím o rozdílu mezi otevírací a zavírací cenou konkrétního finančního instrumentu.
Obchodování CFD vás v podstatě staví do pozice vy versus trh. Otevřete pozici Nákup či Prodej pro CFD aktiva v očekávání zisku plynoucího z rozdílu mezi otevírací a zavírací cenou. Otevírací cena je hodnota CFD při otevření obchodu a zavírací cena je hodnota CFD při uzavření obchodu.
Pokud u CFD daného instrumentu o určité ceně X otevřete pozici Nákup a tuto pozici zavřete při výši ceny 2X, na obchodu jste vydělali. Vzhledem k tomu, že CFD obchody mohou být jak tzv. dlouhé (long, nákupní), tak krátké (short, prodejní), můžete vydělat i na obchodu, kdy cena instrumentu klesá, pokud jste při zadávání obchodu (volbě pozice) predikovali pokles ceny daného instrumentu a zadali pozici Prodej. Pokud u CFD daného instrumentu otevřete prodejní pozici s cenou 2X a tuto pozici zavřete na ceně X, uzavřeli jste výnosný obchod.

Jak obchodovat CFD

Stejně jako u většiny obchodovaných cenných papírů lze CFD obchodovat jako Long nebo Short. Pokud se domníváte, že hodnota podkladového aktiva vzroste, otevřete obchod/pozici Long v očekávání, že CFD prodáte za víc, než byla původní nákupní cena. Pokud si myslíte, že cena podkladového aktiva poklesne, otevřete obchod/pozici Short v očekávání, že pozice poklesne na cenu nižší, než je cena při prodeji.
CFD obchody se uskutečňují prostřednictvím kontraktů o daných velikostech, nikoli na skutečném podkladovém aktivu. Například CFD akcií se sjednávají pro hodnotu sta (100) akcií dané společnosti.
Například CFD akcie Facebooku by mělo hodnotu sta (100) akcií ve společnosti. Při současných cenách kolem 280 USD by smluvní cena CFD gigantu sociálních médií byla 28 000 USD.
Pokud otevřete pozici Nákup pro CFD akcie Facebooku a cena akcií vzroste na 290 USD, bude závěrečná hodnota vaší pozice 29 000 USD, tj. zaznamenáte zisk z obchodu ve výši 1 000 USD.
Nejedná se o nákup skutečných akcií. Obchodování CFD zahrnuje pouze peněžní hodnotu, nikoli dodání podkladových aktiv.
CFD jsou produkty využívající pákový efekt, kde pákový efekt je v podstatě „půjčka“, kterou vám poskytne zprostředkovatel. Otevřete-li si účet u brokera nabízejícího pákový efekt 1:30, za každých 1 000 dolarů, které na svůj účet vložíte, by váš broker obohatil vaši obchodní sílu o 30 000 dolarů.
S pákou 1:30 by otevření smlouvy CFD v našem příkladě s Facebookem vyžadovalo, abyste na účtu měli prostředky v minimální výši 933 dolarů.
CFD lze obchodovat oběma směry (rostoucí a klesající). Kupujte pozice, pokud se domníváte, že cena podkladového aktiva poroste. Naopak prodávejte pozice, pokud se domníváte, že cena podkladového aktiva poklesne.
TradeGM nabízí CFD komodit, indexů a akcií na obchodní platformě MetaTrader 4, kterou volí miliony obchodníků z celého světa.

"O rozdílu"

S touto pákou byste potřebovali na účtu 2 845,56 USD, abyste mohli obchodovat akcie Google v rámci plné CFD smlouvy. Např. pokud se domníváte, že cena akcií Google poroste, koupíte smlouvu, která by se poté prodala zpět za vyšší cenu. Právě zde do hry vstupuje „o rozdílu“. Neexistuje žádná fyzická dodávka akcií Google. Smlouva se vztahuje pouze na rozdíl mezi počáteční a závěrečnou cenou. Koupíte si smlouvu Google za 853,69 USD. Předpokládejme, že cena akcie stoupne na 875,69 USD. Obchod uzavřený na této pozici vede k zisku 22 USD per akcie (875,69 - 853,69), celkem na kontraktu tedy 2 200 USD (22 x 100).
Naopak pokud se domníváte, že cena/hodnota akcie Google poklesne, prodali bychom kontrakt na úrovni 853,69 USD. Za předpokladu, že cena klesne na 831,69 USD, uzavření obchodu opět vytvoří zisk 22 USD per akcie na kontraktu o výši 2 200 USD.

TradeGM nabízí CFD komodity, indexů a akcií na naší obchodní platformě MetaTrader 4 a přináší pokročilé tradingové funkce vašim CFD obchodům.

Z mnoha různých trhů, které podporujeme, si vybere každý trader.

Klienti eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. zadávají pokyny prostřednictvím Online Tradingové Platformy TradeGM Trader. Realizaci zadaných pokynů provádí společnost. eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (H-1072 Budapešť, Rákóczi út 42.) je schválena a regulována Maďarskou národní bankou pod licenčními čísly III/73.059/2000. a III/73.059-4/2002.

CFD jsou komplexní nástroje, jejichž využívání vzhledem k pákovému efektu obnáší vysoké riziko rychlé ztráty peněz. Při obchodování CFD s eBrokerHouse o peníze přichází 75.42 % retailových klientů. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si vysoké riziko ztráty peněz můžete dovolit podstoupit.
Materiály obsažené na této stránce slouží pouze k reklamním a marketingovým účelům a neměly by být žádným způsobem a v jakémkoli smyslu vykládány, ať už explicitně nebo implicitně, přímo nebo nepřímo, jako investiční poradenství, doporučení nebo návrh investiční strategie s ohledem na finanční instrument. Měli byste si být jistí, že máte dostatek času na aktivní správu svých investic. CFD jsou finanční deriváty, jejichž cena je odvozena od ceny podkladového aktiva nebo smlouvy, na kterou se CFD vztahuje (například měny, komodity, indexy, vlastní kapitál atd.). Derivátové finanční nástroje a související trhy mohou být vysoce volatilní. Ceny CFD a podkladového instrumentu se mohou pohybovat rychle a v širokém rozmezí a mohou být odrazem nepředvídatelných událostí nebo změny podmínek, z nichž žádná nemůže být pod kontrolou klienta nebo eBrokerHouse. Uvedené ceny nebo informace se mohou lišit a měnit v závislosti na tržních podmínkách. Při investování do produktů společnosti denominovaných v jiné měně, než je měna státu, v němž máte bydliště, se návratnost může v důsledku kolísání měny zvýšit nebo snížit. Indikátory minulého výkonu či simulovaného již proběhlého výkonu obsaženého v reklamě zveřejněné společností eBrokerHouse nejsou spolehlivými ukazateli budoucích výsledků. Všechna jména, obrazový materiál a osobní údaje osob zobrazených jako obchodníci (tradeři) v reklamách vztahujících se k minulým výkonům jsou zahrnuty pouze pro účely prezentace a nejedná se o skutečné tradery, kteří by provedli transakci v reklamě podrobně popsanou (skutečné údaje jsou uchovávány společností eBrokerHouse dle zákona o ochraně osobních údajů). Názory tradery vyjádřené nejsou skutečnými svědectvími, nýbrž jsou obrazem vybraného proběhlého výkonu a tradingové zkušenosti. Zobrazené obchody jsou vybírány ze skutečně proběhlých úspěšných obchodů a nelze je pokládat za spolehlivé ukazatele minulých nebo budoucích obchodů všech klientů.

CFD jsou komplexní nástroje, jejichž využívání vzhledem k pákovému efektu obnáší vysoké riziko rychlé ztráty peněz. Při obchodování CFD s eBrokerHouse o peníze přichází 75.42 % retailových klientů. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si vysoké riziko ztráty peněz můžete dovolit podstoupit.X