Forex trading

Obchodujte nejoblíbenější FX páry na největším světovém trhu.

Co je Forex?

Forex (FX, směna měn, cizí měna) je zdaleka nejobchodovanějším a nejlikvidnějším trhem na světě s denním objemem transakcí přesahujícím 4 biliony USD. Mluví se o něm jako o trhu OTC (Over The Counter), kde neexistuje centrálně regulovaná směna a trh tvoří různé skupiny jako retailoví a institucionální investoři, makléři, poskytovatelé likvidity, banky a zajišťovací fondy.

Jak obchodovat forex?

Základní obchod (basic trade) se skládá z relativního pohybu směnného kurzu mezi dvěma měnami. Obchody se odehrávají v párech, například EURUSD (euro versus americký dolar). Kotace, tedy cenová nabídka, se zobrazuje jako směnný kurz pro tyto dvě měny."
Cena se například může zobrazit jako:
EURUSD 1,05000 . To znamená, že 1 EUR má hodnotu 1,05000 USD (dle úzu hodnota první, hlavní měny, zde EUR, je vždy 1). TradeGM je 5místný broker, všechny ceny jsou tak kótovány na páté číslici. To umožňuje frakční pip oceňování (fractional pricing) a ještě užší spready.

Forex lot

Forexové obchody se otevírají a uzavírají na základě tzv. lotu. Standardní lot se rovná 100 000 jednotkám základní měny. V našem příkladu EURUSD by standardní lot zahrnoval 100 000 EUR, což se rovná 118 000 USD.
Ne všichni obchodníci chtějí či mohou obchodovat jednotky standardního lotu, lze tedy obchodovat i v menších objemech v těchto jednotkách:
Standardní lot = 100 000 jednotek základní měny
Mini Lot = 10 000 jednotek základní měny
Mikro Lot = 1 000 jednotek základní měny

Jak obchodovat?

Forexový obchod zahrnuje dvě části obvykle označované jako Round Trip. Kupujeme nebo prodáváme měnový pár a poté prodáváme nebo kupujeme stejný měnový pár a doufáme, že vyděláme na růstu nebo poklesu hodnoty směnného kurzu.
Vezměme si náš příklad EURUSD.
Věříme, že v porovnání s USD hodnota EUR vzroste. Proto otevíráme pozici Buy (nákup) v hodnotě 1 lot EURUSD.
Při kurzu 1,18000 utratíme 118 000 USD za nákup 100 000 EUR.
Když se kurz pohybuje na 1,20000, hodnota našich eur se v porovnání s dolarem zvyšuje. Naše 100 000 EUR nyní stojí 120 000 USD.
Uzavření pozice by nám zanechalo zisk z obchodu 2 000 USD.
Obchody mohou jít i opačným směrem. Pokud věříme, že hodnota EUR poklesne ve srovnání s USD, otevřeli bychom prodej páru (pozici Sell, prodej) s vírou, že na poklesu kurzu vyděláme.
TradeGM nabízí forex trading na oceňované platformě MetaTrader 4, která je k dispozici ve stolních a mobilních verzích i verzích pro prohlížeč.

TradeGM nabízí forex trading na obchodní platformě MetaTrader 4 obohacené pokročilými obchodními funkcemi.

Z mnoha různých trhů, které podporujeme, si vybere každý trader.

Klienti eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. zadávají pokyny prostřednictvím Online Tradingové Platformy TradeGM Trader. Realizaci zadaných pokynů provádí společnost. eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (H-1072 Budapešť, Rákóczi út 42.) je schválena a regulována Maďarskou národní bankou pod licenčními čísly III/73.059/2000. a III/73.059-4/2002.

CFD jsou komplexní nástroje, jejichž využívání vzhledem k pákovému efektu obnáší vysoké riziko rychlé ztráty peněz. Při obchodování CFD s eBrokerHouse o peníze přichází 75.42 % retailových klientů. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si vysoké riziko ztráty peněz můžete dovolit podstoupit.
Materiály obsažené na této stránce slouží pouze k reklamním a marketingovým účelům a neměly by být žádným způsobem a v jakémkoli smyslu vykládány, ať už explicitně nebo implicitně, přímo nebo nepřímo, jako investiční poradenství, doporučení nebo návrh investiční strategie s ohledem na finanční instrument. Měli byste si být jistí, že máte dostatek času na aktivní správu svých investic. CFD jsou finanční deriváty, jejichž cena je odvozena od ceny podkladového aktiva nebo smlouvy, na kterou se CFD vztahuje (například měny, komodity, indexy, vlastní kapitál atd.). Derivátové finanční nástroje a související trhy mohou být vysoce volatilní. Ceny CFD a podkladového instrumentu se mohou pohybovat rychle a v širokém rozmezí a mohou být odrazem nepředvídatelných událostí nebo změny podmínek, z nichž žádná nemůže být pod kontrolou klienta nebo eBrokerHouse. Uvedené ceny nebo informace se mohou lišit a měnit v závislosti na tržních podmínkách. Při investování do produktů společnosti denominovaných v jiné měně, než je měna státu, v němž máte bydliště, se návratnost může v důsledku kolísání měny zvýšit nebo snížit. Indikátory minulého výkonu či simulovaného již proběhlého výkonu obsaženého v reklamě zveřejněné společností eBrokerHouse nejsou spolehlivými ukazateli budoucích výsledků. Všechna jména, obrazový materiál a osobní údaje osob zobrazených jako obchodníci (tradeři) v reklamách vztahujících se k minulým výkonům jsou zahrnuty pouze pro účely prezentace a nejedná se o skutečné tradery, kteří by provedli transakci v reklamě podrobně popsanou (skutečné údaje jsou uchovávány společností eBrokerHouse dle zákona o ochraně osobních údajů). Názory tradery vyjádřené nejsou skutečnými svědectvími, nýbrž jsou obrazem vybraného proběhlého výkonu a tradingové zkušenosti. Zobrazené obchody jsou vybírány ze skutečně proběhlých úspěšných obchodů a nelze je pokládat za spolehlivé ukazatele minulých nebo budoucích obchodů všech klientů.

CFD jsou komplexní nástroje, jejichž využívání vzhledem k pákovému efektu obnáší vysoké riziko rychlé ztráty peněz. Při obchodování CFD s eBrokerHouse o peníze přichází 75.42 % retailových klientů. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si vysoké riziko ztráty peněz můžete dovolit podstoupit.X