Indexy

Obchodujte přední indexy na globálních trzích

Co jsou indexy?

Obchodování CFD indexů si v posledních letech získalo obrovskou popularitu jakožto způsob obchodování různých segmentů trhu a diverzifikace tradingových portfolií.
Indexy se vztahují ke konkrétním segmentům trhu tvořeným různými cennými papíry. Například index DAX30 sleduje výkonnost 30 nejlepších společností podle tržní kapitalizace uvedených na burze Dax (Deutscher Aktien Index neboli German Stock Index) ve Frankfurtu nad Mohanem.
Spekulovat na cenový výkon těchto 30 společností by bylo prakticky nemožné u jednotlivých akcií, neboť by to znamenalo držení pozic v každé z těchto společností.
Jednou z možností spekulace na výkon akcií je investice do indexu. Pozice v DAX30 kolísá podle výkonu jednotlivých akcií a se zvyšováním hodnoty akcií se také mění hodnota pozice.

Jak obchodovat indexy?

Index trading s TradeGM obnáší obchodování CFD na daném indexu. Například obchodování/trading DAX30 by obnášelo nákup a prodej CFD v tomto indexu.
Pokud věříme, že výkon společností, které DAX30 tvoří, povede k růstu ceny indexu, otevřeme pozici Buy a realizujeme zisk z rozdílu cen v momentu uzavření pozice.
Naopak pokud věříme, že výkon společností, které DAX30 tvoří, povede k poklesu ceny indexu, otevřeme pozici Sell a realizujeme zisk z rozdílu v ceně v momentu uzavření pozice.

DAX30 Index vážení odvětví

Největším sektorem DAX30 jsou Materiály, tvoří 17,16 % indexu. Druhým a třetím v pořadí jsou Finanční a Spotřebitelský diskreční sektor. Z hlediska výkonu německého akciového trhu je DAX30 nejsledovanějším akciovým indexem.

Materiály

17.16%

Finance

16.01%

Spotřební sektor

15.40%

Průmysl

13.66%

Informační technologie

13.58%

Zdravotní péče

11.36%

Komunikace

4.47%

Utility

3.51%

Spotřební zboží

2.53%

Nemovitosti

2.32%

TradeGM nabízí přístup k nejrůznějším indexům: vedle FTSE-100 také k Standard & Poor’s 500 (S&P 500), Dow Jones Industrial Index (DJIA), japonskému Nikkei 225 (NI225) a dalším.

Z mnoha různých trhů, které podporujeme, si vybere každý trader.

Klienti eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. zadávají pokyny prostřednictvím Online Tradingové Platformy TradeGM Trader. Realizaci zadaných pokynů provádí společnost. eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (H-1072 Budapešť, Rákóczi út 42.) je schválena a regulována Maďarskou národní bankou pod licenčními čísly III/73.059/2000. a III/73.059-4/2002.

CFD jsou komplexní nástroje, jejichž využívání vzhledem k pákovému efektu obnáší vysoké riziko rychlé ztráty peněz. Při obchodování CFD s eBrokerHouse o peníze přichází 75.42 % retailových klientů. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si vysoké riziko ztráty peněz můžete dovolit podstoupit.
Materiály obsažené na této stránce slouží pouze k reklamním a marketingovým účelům a neměly by být žádným způsobem a v jakémkoli smyslu vykládány, ať už explicitně nebo implicitně, přímo nebo nepřímo, jako investiční poradenství, doporučení nebo návrh investiční strategie s ohledem na finanční instrument. Měli byste si být jistí, že máte dostatek času na aktivní správu svých investic. CFD jsou finanční deriváty, jejichž cena je odvozena od ceny podkladového aktiva nebo smlouvy, na kterou se CFD vztahuje (například měny, komodity, indexy, vlastní kapitál atd.). Derivátové finanční nástroje a související trhy mohou být vysoce volatilní. Ceny CFD a podkladového instrumentu se mohou pohybovat rychle a v širokém rozmezí a mohou být odrazem nepředvídatelných událostí nebo změny podmínek, z nichž žádná nemůže být pod kontrolou klienta nebo eBrokerHouse. Uvedené ceny nebo informace se mohou lišit a měnit v závislosti na tržních podmínkách. Při investování do produktů společnosti denominovaných v jiné měně, než je měna státu, v němž máte bydliště, se návratnost může v důsledku kolísání měny zvýšit nebo snížit. Indikátory minulého výkonu či simulovaného již proběhlého výkonu obsaženého v reklamě zveřejněné společností eBrokerHouse nejsou spolehlivými ukazateli budoucích výsledků. Všechna jména, obrazový materiál a osobní údaje osob zobrazených jako obchodníci (tradeři) v reklamách vztahujících se k minulým výkonům jsou zahrnuty pouze pro účely prezentace a nejedná se o skutečné tradery, kteří by provedli transakci v reklamě podrobně popsanou (skutečné údaje jsou uchovávány společností eBrokerHouse dle zákona o ochraně osobních údajů). Názory tradery vyjádřené nejsou skutečnými svědectvími, nýbrž jsou obrazem vybraného proběhlého výkonu a tradingové zkušenosti. Zobrazené obchody jsou vybírány ze skutečně proběhlých úspěšných obchodů a nelze je pokládat za spolehlivé ukazatele minulých nebo budoucích obchodů všech klientů.

CFD jsou komplexní nástroje, jejichž využívání vzhledem k pákovému efektu obnáší vysoké riziko rychlé ztráty peněz. Při obchodování CFD s eBrokerHouse o peníze přichází 75.42 % retailových klientů. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si vysoké riziko ztráty peněz můžete dovolit podstoupit.X