Ekonomický kalendář

Náš interaktivní Ekonomický kalendář umožňuje vysoce přizpůsobitelný vhled do událostí, které zrovna pohánějí trhy. Pomocí chytrých filtrů se můžete dostat přesně k té události, kterou máte zájem obchodovat. U události nastavte Dopad, Zemi, Jazyk a dokonce i Aktivum, na nějž tato událost bude mít dopad. Díky jasným a stručným informacím a číslům vzcházejícím z konsensu analytiků vás náš Ekonomický kalendář udrží v kurzu hlavního tržního dění. Nemusíte sedět přikovaní u pracovního stolu. Náš Ekonomický kalendář dokonale funguje i na mobilních zařízeních. Už nikdy nezmeškáte žádnou událost!

CFD jsou komplexní nástroje, jejichž používání vzhledem k pákovému efektu obnáší vysoké riziko rychlé ztráty peněz. Při obchodování CFD s eBrókerHáz o peníze přichází 78.74 procent retailových klientů. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si vysoké riziko ztráty peněz můžete dovolit podstoupit. Materiály obsažené na této stránce slouží pouze k reklamním a marketingovým účelům a neměly by být žádným způsobem a v jakémkoli smyslu vykládány, ať už explicitně nebo implicitně, přímo nebo nepřímo, jako investiční poradenství, doporučení nebo návrh investiční strategie pro jakýkoli finanční instrument. Měli byste si být jistí, že máte dostatek času na aktivní správu svých investic. CFD jsou finanční deriváty (například měny, komodity, indexy, vlastní kapitál atd.), jejichž cena je odvozena od ceny podkladového aktiva nebo smlouvy, která CFD definuje. Derivátové finanční instrumenty a související trhy mohou být vysoce volatilní. Ceny CFD a podkladového aktiva se mohou pohybovat rychle a v širokém rozmezí a mohou odrážet nepředvídatelné události nebo změny podmínek, z nichž žádná nemůže být pod kontrolou klienta nebo eBrókerHáz. Uvedené ceny nebo informace se mohou lišit a měnit v závislosti na tržních podmínkách. Při investování do produktů společnosti denominovaných v jiné měně, než je měna státu, v němž máte bydliště, se návratnost může v důsledku kolísání měny zvýšit nebo snížit. Indikátory minulého výkonu či simulovaného již proběhlého výkonu obsaženého v reklamě zveřejněné společností eBrókerház nejsou spolehlivými ukazateli budoucích výsledků. Všechna jména, obrazový materiál a osobní údaje osob zobrazených jako obchodníci (tradeři) v reklamách a vztahující se k minulým výkonům jsou uvedeny pouze pro účely prezentace a nejedná se o skutečné tradery, kteří by provedli transakci v reklamě podrobně popsanou (skutečné údaje jsou uchovávány společností eBrókerház dle zákona o ochraně osobních údajů). Názory vyjádřené tradery nejsou skutečnými svědectvími, nýbrž jsou obrazem vybraného proběhlého výkonu a tradingové zkušenosti. Prezentované obchody jsou vybírány ze skutečně proběhlých úspěšných obchodů a nelze je pokládat za spolehlivé ukazatele minulých nebo budoucích obchodů všech klientů.

CFD jsou komplexní nástroje, jejichž používání vzhledem k pákovému efektu obnáší vysoké riziko rychlé ztráty peněz. Při obchodování CFD s eBrókerHáz o peníze přichází 68 procent retailových klientů. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si vysoké riziko ztráty peněz můžete dovolit podstoupit.CFD jsou komplexní nástroje, jejichž používání vzhledem k pákovému efektu obnáší vysoké riziko rychlé ztráty peněz. Při obchodování CFD s eBrókerHáz o peníze přichází 78.74 procent retailových klientů. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si vysoké riziko ztráty peněz můžete dovolit podstoupit.