Komodity

Obchodujte nejoblíbenější světové komodity na oceňované platformě MetaTrader 4.

Co jsou komodity?

Komodity jsou produkty nacházející se v přírodě či vypěstované/chované člověkem, např. energie, kovy, obilí nebo hospodářská zvířata. Obchodování komodit je jednou z nejstarších forem obchodování. Téměř před 5000 lety ještě před vynálezem měn byl obchod v Mezopotámii založen na barteru, tedy směně komodit. Komodity lze klasifikovat jako tvrdé (hard) nebo měkké (soft), přičemž tvrdá komodita se používá k popisu zboží, které se těží (například zlato) nebo jako výsledek těžby (například ropa).
Tržní ceny komodit jsou do značné míry definovány rovnicí nabídky a poptávky a geopolitickým vývojem.
V důsledku objevení nové zlaté žíly by například zřejmě klesla cena zlata. Válka na Blízkém východě by ovlivnila dodávky ropy a její cena by pravděpodobně vzrostla.
Zhruba platí, že čím více dané komodity existuje a čím snadněji ji lze extrahovat či pěstovat, tím je její cena nižší. Například rekordní úroda kukuřice by stlačila její globální cenu.

Jak obchodovat komodity?

Obchodování komodit s TradeGM je stejné jako obchodování CFD v rámci jiných tříd našich aktiv. Obchody mohou být dlouhé (Long), kdy očekáváme růst ceny instrumentu, nebo krátké (Short), kdy očekáváme pokles ceny instrumentu.
Zatímco obchodník na TradeGM může investovat přímo do zlata, například otevřením CFD obchodu s drahým kovem, jsou i nepřímé způsoby investování do komodit, jako je obchodování futures, obchodování fondů nebo spekulace na akcie ve společnostech zapojených do produkce vlastní komodity (například nákup akcií v BP).
TradeGM nabízí obchodování komodit na oceňované obchodní platformě MetaTrader 4. Kombinuje snadné ovládání s pokročilými obchodními funkcemi.

TradeGM nabízí trading komodit na obchodní platformě MetaTrader 4 i pokročilé funkce.

Z mnoha různých trhů, které podporujeme, si vybere každý trader.

Klienti eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. zadávají pokyny prostřednictvím Online Tradingové Platformy TradeGM Trader. Realizaci zadaných pokynů provádí společnost. eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (H-1072 Budapešť, Rákóczi út 42.) je schválena a regulována Maďarskou národní bankou pod licenčními čísly III/73.059/2000. a III/73.059-4/2002.

CFD jsou komplexní nástroje, jejichž využívání vzhledem k pákovému efektu obnáší vysoké riziko rychlé ztráty peněz. Při obchodování CFD s eBrokerHouse o peníze přichází 75.42 % retailových klientů. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si vysoké riziko ztráty peněz můžete dovolit podstoupit.
Materiály obsažené na této stránce slouží pouze k reklamním a marketingovým účelům a neměly by být žádným způsobem a v jakémkoli smyslu vykládány, ať už explicitně nebo implicitně, přímo nebo nepřímo, jako investiční poradenství, doporučení nebo návrh investiční strategie s ohledem na finanční instrument. Měli byste si být jistí, že máte dostatek času na aktivní správu svých investic. CFD jsou finanční deriváty, jejichž cena je odvozena od ceny podkladového aktiva nebo smlouvy, na kterou se CFD vztahuje (například měny, komodity, indexy, vlastní kapitál atd.). Derivátové finanční nástroje a související trhy mohou být vysoce volatilní. Ceny CFD a podkladového instrumentu se mohou pohybovat rychle a v širokém rozmezí a mohou být odrazem nepředvídatelných událostí nebo změny podmínek, z nichž žádná nemůže být pod kontrolou klienta nebo eBrokerHouse. Uvedené ceny nebo informace se mohou lišit a měnit v závislosti na tržních podmínkách. Při investování do produktů společnosti denominovaných v jiné měně, než je měna státu, v němž máte bydliště, se návratnost může v důsledku kolísání měny zvýšit nebo snížit. Indikátory minulého výkonu či simulovaného již proběhlého výkonu obsaženého v reklamě zveřejněné společností eBrokerHouse nejsou spolehlivými ukazateli budoucích výsledků. Všechna jména, obrazový materiál a osobní údaje osob zobrazených jako obchodníci (tradeři) v reklamách vztahujících se k minulým výkonům jsou zahrnuty pouze pro účely prezentace a nejedná se o skutečné tradery, kteří by provedli transakci v reklamě podrobně popsanou (skutečné údaje jsou uchovávány společností eBrokerHouse dle zákona o ochraně osobních údajů). Názory tradery vyjádřené nejsou skutečnými svědectvími, nýbrž jsou obrazem vybraného proběhlého výkonu a tradingové zkušenosti. Zobrazené obchody jsou vybírány ze skutečně proběhlých úspěšných obchodů a nelze je pokládat za spolehlivé ukazatele minulých nebo budoucích obchodů všech klientů.

CFD jsou komplexní nástroje, jejichž využívání vzhledem k pákovému efektu obnáší vysoké riziko rychlé ztráty peněz. Při obchodování CFD s eBrokerHouse o peníze přichází 75.42 % retailových klientů. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si vysoké riziko ztráty peněz můžete dovolit podstoupit.X